Острозька районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про районний бюджет на 2018 рік

E-mail Печать PDF

                                                                                                                                  ПРОЕКТ


ОСТРОЗЬКА РАЙОННА РАДА

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

________                                                                                                       №

 

Про районний бюджет

на 2018 рік

 

         Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (п.17 частини 1 статті 43), проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Бюджетним кодексом України, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради,  районна рада

 

в и р і ш и л а :

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі  283287760 грн., в тому числі доходи  загального фонду районного  бюджету  у сумі 281732300 грн., доходи спеціального фонду районного  бюджету – 1555460 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 283287760 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету у сумі 281732300 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету в сумі  1555460 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 281732300 грн. та спеціальному фонду 1555460 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  200000 грн..

 

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти  згідно з додатком  № 3 до цього рішення , в тому числі :

- базова дотація  у сумі 19298100 грн.;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 62883900 грн.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 33253600грн.;

- дотація з  місцевого бюджету на здійснення переданих  видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 18888800грн.;

-  субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 67326400 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі  1168000 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 51080000 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 3832000 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення  переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки для відшкодування вартості препаратів інсуліну на лікування хворих на цукровий діабет)в сумі 723200грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1029300 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження в сумі 2242600грн.;  

- інша субвенція із загального фонду обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 6400 грн..

 

5. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків протягом 2018 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами.

 

6. Затвердити на 2018 рік  резервний фонд районного бюджету у сумі 50000 гривень.   

Надати право Острозькій районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 „Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету ” (із внесеними змінами) з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ ;

- нарахування на заробітну плату ;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів ;

- забезпечення продуктами харчування ;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

-  поточні трансферти населенню ;

- поточні  трансферти місцевим бюджетам.

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Острозькій  районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

          

             9. Розпорядникам коштів районного бюджету  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

         

             10. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

 

11. Доручити Острозькій районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі розпорядників коштів  районного бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм  на 2018 рік.

Головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань та доведених лімітів.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

        

             12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік:

-         до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

-         джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

 

         13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

        

           14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15  Бюджетного кодексу України.

         

           15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України.

         

16. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, збільшення видатків  розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами), що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням із комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

У разі внесення змін до структури райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06 липня 2017 року № 157-к „Про впорядкування структури Острозької районної державної адміністрації ”  фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.

У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.

Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

       

 17. Додатки 1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

        

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків   (Веляник В.В.).

 

Голова

Острозької районної  ради                                                     В. Стрілецька

 

Проект підготовлений

Фінансовим управлінням Острозької РДА

 

Начальник фінансового управління

Острозької райдержадміністрації                                                                В.І.Лось

Додатки Бюджет 2018 

 

Сільські ради Острозького району

Посилання із сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Зворотній зв'язок

Нажмите на изображение, чтобы его изменить


Источник: http://workwebsite.ru