Острозька районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про програму розвитку культури Острожчини на 2018-2020 роки

E-mail Печать PDF

Проект

 

ОСТРОЗЬКА РАЙОННА РАДА

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

________2017                                                                                         __

 

Про  програму розвитку культури Острожчини

на 2018-2020 роки

 

З метою забезпечення організаційних та економічних умов для подальшого розвитку культурно-мистецької сфери району, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань гуманітарної політики районна рада

вирішила:

 1. Затвердити програму розвитку культури Острожчини на 2018-2020 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23 листопада 2017 року № 311 «Про програму розвитку культури Острожчини на 2018-2020 роки », згідно додатку.

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання Програми.

3. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань гуманітарної політики та заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.В.Стрілецька

 

 

 

 

Проект рішення підготував:

Заступник голови райдержадміністрації                                                             Л.Іванова

 

Погоджено:

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації                                                                         В.І. Лось

 

 

 

СХВАЛЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

23.11.2017 року № 311

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

_________2017 року  № ____

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку культури Острожчини на 2018 – 2020 роки

 

І. Загальні положення

Програма розвитку культури Острожчини розроблена з метою вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та розвитку культурного потенціалу району, відродження культурних традицій краю. Програма розвитку галузі культури (далі - Програма) передбачає створення максимально сприятливих умов для творчого  формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

Для досягнення пріоритетних цілей та завдань вкрай важливо оптимізувати умови функціонування об’єктів культурної інфраструктури району, забезпечити збереження та відтворення культурних традицій, активізувати культурно-інформаційний обмін з іншими районами області.

На даний час  в Острозькому районі працюють 64 заклади культури. З них: 36 клубних, 25 бібліотечних,  Оженинська дитяча музична  школа, центральна районна бібліотека, районний будинок культури. Дана мережа закладів культури є оптимальною і при умові повноцінного функціонування спроможна забезпечити потреби населення району у культурному обслуговуванні.

При закладах культури району працюють різні за жанрами та видами гуртки художньої самодіяльності, любительські об’єднання, клуби за інтересами. Всього 190 клубних формувань, в яких задіяно 1663 учасники, з них дитячих – 112, в них учасників 947.

Інформаційно-ресурсна база бібліотек складає 358756 тис. творів друку, з них підручників – 58307 примірників.

 Останнім часом зроблено низку важливих кроків у справі формування системи організації культурного життя населення району. Виконано Програму розвитку культури на 2013 – 2017 роки. Реалізовано комплекс мистецьких акцій, впроваджено ряд інноваційних заходів, проведено капітальні ремонти в ряді закладів культури району, зокрема ремонт фасаду районного будинку культури. Оновлено матеріальну базу закладів культури, придбано ряд комплектів сценічних костюмів, музичної апаратури та інструментів.

Однак нестача  коштів негативно позначається на діяльності багатьох закладів культури, гальмує процес підтримки народної творчості, не дозволяє  повною мірою реалізувати план зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району.

У Програмі розвитку культури Острожчини на 2018 – 2020 роки визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст  заходів, спрямованих на підтримку та розвиток культури в районі.

Для досягнення пріоритетних цілей та завдань, визначених Програмою на 2018-2020 роки, вкрай важливо оптимізувати умови функціонування об’єктів культурної інфраструктури району, забезпечити збереження та відтворення культурних традицій краю, активізувати культурно-інформаційний обмін з іншими регіонами України.

 

ІІ. Мета і основні завдання

Програма визначає стратегію розвитку галузі культури Острожчини, пріоритетні завдання збереження культурної спадщини в районі на 2018- 2020 роки. Вона передбачає підвищення ефективності діяльності закладів культури району, оптимізацію, модернізацію, комп’ютеризацію та охоплення Інтернетом мережі бібліотек, оновлення книжкових фондів, розроблення та впровадження механізмів інноваційної діяльності закладів,  забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних надбань.

Основні завдання Програми:

- створення умов для функціонування базової мережі закладів культури місцевого рівня, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення;

- державна підтримка професійного та аматорського мистецтва;

- збереження та актуалізація нематеріальної культурної спадщини, розвиток народних художніх ремесел;

- зміцнення матеріально-технічної бази, проведення ремонтів приміщень закладів культури і мистецтва;

- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

- збільшення обсягів видатків на розвиток культури.

 

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування  заходів Програми (додаток 2) здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів програми  забезпечить:

- збереження та функціонування діючої мережі закладів культури;

- підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань, розширення спектру    надання культурно - дозвіллєвих послуг;

- розвиток національної культури, створення нових знакових зразків художньої літератури, живопису, театрального мистецтва, концертних програм, фестивального руху, пожвавлення культурного туризму;

  - подальший розвиток професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів, покращення театрально-концертного обслуговування населення;

- відродження та збереження традиційної народної культури;

  - представництво району  в обласних та  міжнародних культурних проектах, культурно-інформаційний обмін з іншими регіонами України, країнами світу.

 

V. Координація та контроль за виконанням програми

Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми та методичне забезпечення здійснює відділ культури і туризму райдержадміністрації.

Відділ культури і туризму  надає звіт про хід виконання Програми Острозькій райдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення районної ради

від _____ 2017 року  № ____

 

 

Заходи

з реалізації Програми розвитку культури Острожчини

на 2018 – 2020 роки

 

№ пор.

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Термін

виконання, роки

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн..

 

всього

У тому числі

Районний бюджет

Спец

кошти, інші  дж. 

 

                 І. Організаційні та управлінські заходи

 

 

1

 

Прийняття участі у  обласних мистецьких акціях, фестивалях, конкурсах, святах

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

2018

2019

2020

 

 

 

7,0

7,0

7,0

 

 

 

 

5,0

5,0

5,0

 

 

 

2,0

2,0

2,0

 

 

 

2

 

Організація районних  свят, конкурсів, фестивалів, виїздів народних аматорських колективів в сільські заклади культури

                            Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

2018

2019

2020

 

 

 

15,0

20,0

25,0

 

 

 

 

13,0

15,0

20,0

 

 

 

 

2,0

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Навчання кадрів, у тому числі всеукраїнські, міжобласні, районні семінари, наради, конференції ( оплата відрядних )

 

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

2018

2019

2020

 

 

 

5,0

7,0

10,0

 

 

 

3,0

5,0

7,0

 

 

 

2,0

2,0

3,0

 

 

ІІ. Інформатизація закладів культури і мистецтва

 

 

4

 Підтримка Інтернет- зв’язку  закладів культури

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

2018

2019

2020

3,0

4,0

5,0

1,0

2,0

3,0

2,0

2,0

2,0

 

5

Підтримка веб – сайтів, інформаційних порталів закладів культури  району

 

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

2018

2019

2020

 

1,5

2,0

2,5

1,0

1,0

1,5

0,5

1,0

1,0

                                 ІІІ. Підтримка читання та популяризація української книжки

 

6

Поповнення фондів бібліотек району книжковою продукцією

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

2018

2019

2020

10,0

15,0

20,0

10,0

15,0

20,0

 

 

-

-

-

7

Поповнення фондів бібліотек району  періодичними виданнями

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

2018

2019

2020

 

15,0

20,0

25,0

 

15,0

20,0

25,0

 

-

-

-

 

 

 

8

Придбання документів на електронних носіях для бібліотек району

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2018

2019

2020

3,0

4,0

5,0

3,0

4,0

5,0

-

-

-

 

9

Придбання нотної та спеціалізованої музичної літератури

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

2018

2019

2020

 

3,0

6,0

8,0

 

2,0

4,0

5,0

 

1,0

2,0

3,0

V. Проведення ремонтно – реставраційних робіт

 

10

 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень районного будинку культури, заміна електрообладнання, проектно-кошторисна документація

 

Поточний ремонт внутрішніх приміщень центральної районної бібліотеки

 

Поточний ремонт внутрішніх приміщень дитячої  музичної  школи

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

65,0

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

65,0

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

-

Згідно проектно -кошторисної документації

500,0

(згідно пкд)

 

 

 

 

800,0

(згідно пкд)

11

Протипожежні заходи

(районний будинок культури, центральна районна бібліотека, дитяча музична школа)

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2018

2019

2020

10,0

15,0

20,0

10,0

15,0

20,0

-

-

-

VІІ. Зміцнення матеріально – технічної бази

12

Придбання комп’ютерної техніки, спеціальних меблів, фондового  обладнання, мультимедійного пристрою, цифрової фото-відеоапаратури для закладів культури

 

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2018

2019

2020

30,0

40,0

50,0

30,0

40,0

50,0

-

-

-

13

Придбання технічних засобів, звукопідсилювальної апаратури, музичних інструментів

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2018

2019

2020

50,0

70,0

100,0

 

50,0

70,0

100,0

 

 

-

-

-

 

 

 

14

Придбання сценічних костюмів

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2018

2019

2020

50,0

80,0

100,0

50,0

80,0

100,0

-

-

-

15

Матеріальне заохочення працівників культури району з нагоди державних і професійних свят, знаменних дат та ювілеїв

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

2018

2019

2020

30,0

35,0

40,0

30,0

35,0

40,0

-

-

-

16

Придбання друкованої продукції для проведення свят (афіші, запрошення, фотопапір, грамоти, подяки, вітальні листівки, рамки для грамот)

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2018

2019

2020

4,0

6,0

8,0

3,0

4,0

5,0

1,0

2,0

3,0

17

Придбання пасажирського транспорту для районного будинку культури

Відділ культури  і туризму райдержадміністрації

2018

2019

2020

350,0

-

-

350,0

-

-

-

-

-

18

Придбання розбірної сцени

Відділ культури  і туризму райдержадміністрації

2018

2019

2020

-

-

200,0

-

-

200,0

-

-

-

Всього

 

В тому числі по роках

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

 

1608,0

 

651,5

331,0

625,5

1562,5

 

641,0

315,0

606,5

45,5

 

10,5

16,0

19,0

                 

 

Заступник голови районної ради                                         Н.Г. Демянчук

 

Сільські ради Острозького району

Посилання із сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Зворотній зв'язок

Нажмите на изображение, чтобы его изменить


Источник: http://workwebsite.ru