Острозька районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про Порядок оприлюднення інформації комунальними унітарними підприємствами Острозької районної ради

E-mail Печать PDF

Проект

 

ОСТРОЗЬКА РАЙОННА РАДА

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

___________2018                                                                                            №___

 

Про Порядок оприлюднення інформації

комунальними унітарними підприємствами

Острозької районної ради

 

З метою ефективного управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, забезпечення прозорості, відкритості, вільного доступу до інформації про діяльність комунальних унітарних підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад району, керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за рекомендаціями постійних комісій районної ради, районна рада

вирішила:

1.            Затвердити Порядок оприлюднення інформації комунальними унітарними підприємствами Острозької районної ради (додається).

2.            Комунальним унітарним підприємствам, що належать до спільної власності територіальних громад району, в 15-денний термін з моменту оприлюднення даного рішення забезпечити оприлюднення на офіційних веб-сайтах зазначеної в Порядку інформації.

3.            Контроль за виконанням даного рішення покласти на орган управління майном спільної власності територіальних громад району – Острозьку районну державну адміністрацію.

4.            Острозькій районній державній адміністрації щорічно до 15 лютого інформувати районну раду про дотримання затвердженого Порядку комунальними унітарними підприємствами.

 

 

Голова районної  ради                                                                     В.В. Стрілецька

 

 

Проект рішення підготував:

Керуючий справами Острозької районної ради                                                В.В. Медведь

 

 

 

 

Затверджено

Рішення Острозької районної ради

_________________

 

Порядок

оприлюднення інформації комунальними унітарними підприємствами Острозької районної ради

 

1.                Цей Порядок визначає перелік та строки оприлюднення інформації про діяльність комунальних унітарних підприємств, які належать до спільної власності територіальних громад Острозького району (далі підприємств).

2.                Підприємство оприлюднює передбачену статтею 78 Господарського кодексу інформацію про свою діяльність (крім випадків, установлених законом) шляхом розміщення документів та матеріалів, що містять таку інформацію, на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті органу управління майном – Острозької районної державної адміністрації.

3.                Підприємство також оприлюднює інформацію про використання ним публічних коштів відповідно до вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

4.                Вид інформації, періодичність та строки її оприлюднення наведені в додатку до цього Порядку.

5.                Доступ до веб-сторінок (веб-сайтів) підприємств та органу управління, на яких підприємства оприлюднюють інформацію про свою діяльність, є цілодобовим та безоплатним.

6.                Інформація про діяльність підприємства має бути достовірною.

Відповідальність за її достовірність несе керівник підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Порядку

 

Перелік

та строки оприлюднення інформації

комунальними унітарними підприємствами

Острозької районної ради

 

Вид інформації,

яка відповідно до статті 78 Господарського кодексу України підлягає обов’язковому оприлюдненню

 

Періодичність оприлюднення

Строк оприлюднення

Цілі діяльності підприємства, яке є об’єктом спільної власності територіальних громад Острозького району (далі - підприємство)

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Квартальна фінансова звітність підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

щокварталу

не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітнім кварталом

Річна фінансова звітність підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

щороку

не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або за рішенням органу управління

щороку

не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним

Статут підприємства у чинній редакції

 

 

 

 

Статут підприємства у редакціях, що діяли раніше

після державної реєстрації

 

 

щороку

протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації

 

протягом 15 календарних днів після прийняття даного рішення районної ради

Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

щороку

 

 

 

 

 

 

у разі призначення/ обрання нового керівника підприємства

одночасно з річною фінансовою звітністю та у разі оновлення такої інформації

 

протягом 10 календарних днів з дня призначення/ обрання на посаду

Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, відомості про їх членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання із зазначенням відомостей про те, хто із членів наглядової ради підприємства є незалежним

Щороку

 

у разі призначення нових членів наглядової ради підприємства – після прийняття рішення про призначення

одночасно з річною фінансовою звітністю та у разі оновлення такої інформації

 

протягом 10 календарних днів з дня призначення на посаду

Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) підприємства

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

щороку

не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним

Рішення органу управління щодо підприємства

після прийняття рішення органом управління

протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»

після укладання договорів

протягом 10 календарних днів з дня укладання договорів

Інформація про операції та зобов’язання підприємства х державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання підприємства, (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

після проведення операції або виникнення зобов’язання

протягом 10 календарних днів з дня проведення операції або виникнення зобов’язання

 

 

Сільські ради Острозького району

Посилання із сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Зворотній зв'язок

Нажмите на изображение, чтобы его изменить


Источник: http://workwebsite.ru