Острозька районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про затвердження ліквідаційного балансу комунального закладу Бадівська загальноосвітня школа I ступеня

E-mail Печать PDF

Проект

ОСТРОЗЬКА РАЙОННА РАДА

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

_________ 2018                                                                                                   №___

 

Про затвердження ліквідаційного

балансу комунального закладу

Бадівська загальноосвітня школа I ступеня

 

         Відповідно до ст.ст.43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 110, 111 Цивільного кодексу України, на виконання рішення районної ради від 26.06.2018 №341 «Про припинення комунального закладу Бадівська загальноосвітня школа I ступеня шляхом ліквідації», за рекомендаціями постійних комісій районної ради, районна рада

вирішила:

1.       Затвердити ліквідаційний баланс комунального закладу Бадівська загальноосвітня школа I ступеня Острозької районної ради Рівненської області згідно з додатком.

2.       Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з економічних питань та комунальної власності (Шевчук О.Б.), з питань гуманітарної політики (Хімін Н.В.) та заступника голови Острозької райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова районної ради                                                                    В.В.Стрілецька

 

 

 

Проект рішення підготував:

Начальник відділу освіти РДА                                                                                       О.А.Харчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     Рішення Острозької районної ради

                                                              _________№ ____

 

 

ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БАДІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I СТУПЕНЯ ОСТРОЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з припинення комунального закладу  «Бадівська загальноосвітня школа I ступеня» Острозької районної ради Рівненської області шляхом ліквідації, створеної згідно до рішення Острозької районної ради від 26 червня 2018 року №341 «Про припинення комунального закладу Бадівська загальноосвітня школа I ступеня шляхом ліквідації» Острозької районної ради Рівненської області», у складі:

 

Голова комісії:

Сопіга Іван Сергійович – заступник голови Острозької районної державної адміністрації (реєстраційний номер облікової картки платника податків –).

Члени комісії:

Слободенюк Тамара Тимофіївна – бухгалтер Комунальної установи «Централізована бухгалтерія комунальних закладів освіти» (реєстраційний номер облікової картки платника податків –);

Зеленюк Микола Леонтійович – головний спеціаліст відділу освіти Острозької районної державної адміністрації (реєстраційний номер облікової картки платника податків –);

Дрозд Олександр Миколайович – депутат Острозької районної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків –);

Новак Антоніна Леонідівна – вчитель Волосківської загальноосвітньої школи  I-II ст. Острозької районної ради Рівненської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків –);

керуючись статтями 110-111 Цивільного кодексу України склали ліквідаційниий баланс, що додається. Майно, яке залишилось після задоволення вимог кредиторів, за рішенням власника, передати в оперативне управління  КУ «Централізована бухгалтерія закладів освіти», земельна ділянка – Білашівській сільській раді (акти приймання-передачі додаються).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Острозької районної ради

 __ вересня 2018 року № ___

Ліквідаційний баланс

комунального закладу «Бадівська загальноосвітня школа І ступеня»

Острозької районної ради Рівненської області

станом на 28.08.2018 року

 

№ п/п

Назва рахунку балансу

Дані балансу Бадівської ЗОШ І ст.

Примітка (роз шифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)

 

 

Актив

Пасив

1

2

3

4

5

1

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

2

Основні засоби:

37559

 

 

3

     первісна вартість

58054

 

Додаток № 1, 3,

4

     знос

20495

 

Додаток № 2, 4

 

В тому числі по рахунках:

 

 

 

 

11131   Малоцінні необоротні активи

230

 

Додаток № 3

5

Інвестиційна нерухомість:

 

 

 

6

     первісна вартість

 

 

 

7

     знос

 

 

 

8

Нематеріальні активи:

 

 

 

9

     первісна вартість

 

 

 

10

     накопичена амортизація

 

 

 

11

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

 

     первісна вартість

 

 

 

 

     знос

 

 

 

 

Запаси

 

 

 

 

Виробництво

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

 

 

 

12

Усього за розділом І

37559

 

 

13

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

14

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

15

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

 

16

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

 

     за розрахунками з бюджетом

 

 

 

 

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

     за наданими кредитами

 

 

 

 

     за виданими авансами

 

 

 

 

     за розрахунками із соціального страхування

 

 

 

 

     за внутрішніми розрахунками

 

 

 

 

     інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

 

17

Поточні фінансові інвестиції

 

 

 

18

Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

 

 

 

     національній валюті, у тому числі в:

 

 

 

 

           касі

 

 

 

 

           казначействі

 

 

 

 

           установах банків

 

 

 

 

           іноземній валюті

 

 

 

19

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

 

     єдиному казначейському рахунку

 

 

 

 

     рахунках в установах банків, у тому числі:

 

 

 

 

     в національній валюті

 

 

 

 

     іноземній валюті

 

 

 

20

Інші фінансові активи

 

 

 

 

Усього за розділом ІІ

 

 

 

21

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

 

 

 

22

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

23

Внесений капітал

 

37559

 

24

Капітал у дооцінках

 

 

 

25

Фінансовий результат

 

 

 

26

Капітал у підприємствах

 

 

 

27

Резерви

 

 

 

28

Цільове фінансування

 

 

 

 

Усього за розділом І

 

 

 

29

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

30

Довгострокові зобов’язання:

 

 

 

 

     за цінними паперами

 

 

 

 

     за кредитами

 

 

 

 

     інші довгострокові зобов’язання

 

 

 

31

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

 

 

 

32

Поточні зобов’язання:

 

 

 

 

     за платежами до бюджету

 

 

 

 

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

     за кредитами

 

 

 

 

     за одержаними авансами

 

 

 

 

     за розрахунками з оплати праці

 

 

 

 

     за розрахунками із соціального страхування

 

 

 

 

     за внутрішніми розрахунками

 

 

 

 

     інші поточні зобов’язання

 

 

 

 

Усього за розділом ІІ

 

 

 

 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

 

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

 

 

 

 

БАЛАНС

37559

37559

 

 

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6 до передавального акта додаються.

 

 

 

Голова комісії                  __________                    Сопіга І.С.

 

               Члени комісії                   __________                     Слободянюк Т.Т.

 

                                                         __________                     Зеленюк М.Л.

 

                                                         __________                      Дрозд О.М.

 

                                          __________                     Новак А.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до ліквідаційного балансу

затвердженого рішенням сесії

Острозької районної ради

_______________ № ___

 

 

Основні засоби комунального закладу «Бадівська загальноосвітня школа І ступеня» Острозької районної ради Рівненської області

станом на 28.08.2018 року

 

№ п/п

Найменування

Рахунок

Інвентарний номер

Кількість

Сума

1

Земля

10111

101

         0.200

255,00

 

Всього по рахунку 10111

 

 

 

255,00

2

Будинок школи

10131

10310001

       118.000

      10900,00

3

Приміщення топкової

10131

10310002

         8.4000

42169,00

 

Всього по рахунку 10131

 

 

 

53069,00

4

Котел «Рівнетерм – 32»

10141

10420001

1.000

3400,00

5

Насос Vilo 4098144LS7

10141

10420002

1.000

1100,00

 

Всього по рахунку 10141

 

 

 

4500,00

 

 

 

 

 

 

 

 Всього

 

 

 

57824,00

 

 

 

Голова комісії                  __________                     Сопіга І.С.

 

               Члени комісії                   __________                     Слободянюк Т.Т.

 

                                                         __________                     Зеленюк М.Л.

 

                                                         __________                     Дрозд О.М.

 

                                          __________                     Новак А.Л.

 

 

 

 

Додаток 2

до ліквідаційного балансу

затвердженого рішенням сесії

Острозької районної ради

______________ № ___

 

 

Знос основних засобів комунального закладу «Бадівська загальноосвітня

школа І ступеня» Острозької районної ради Рівненської області

станом на 28.08.2018 року

 

№ п/п

Найменування

Рахунок

Кількість

Сума

1.      

Будинок школи

1411

118.000

     10900,00

2.      

Приміщення топкової

1411

8.400

7300,00

3.      

Котел «Рівнетерм – 32»

1411

1.000

1652,00

4.      

Насос Vilo 4098144LS7

1411

1.000

528,00

 

 

 

 

 

 

 Всього

 

 

20380,00

 

 

 

Голова комісії                  __________                    Сопіга І.С.

 

               Члени комісії                   __________                     Слободянюк Т.Т.

 

                                                         __________                      Зеленюк М.Л.

 

                                                         __________                       Дрозд О.М.

 

                                          __________                       Новак А.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до ліквідаційного балансу

затвердженого рішенням сесії

Острозької районної ради

____________ № ___

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи комунального закладу «Бадівська загальноосвітня школа І ступеня» Острозької районної ради Рівненської області

станом на 28.08.2018 року

 

№ п/п

Найменування

Рахунок

Інвентарний номер

Кількість

Сума

1

Сарай

11131

1137020

         1.000

        230,00

 

Всього по рахунку 1131

 

 

 

230,00

 

 

Голова комісії                  __________                    Сопіга І.С.

 

               Члени комісії                   __________                     Слободянюк Т.Т.

 

                                                         __________                      Зеленюк М.Л.

 

                                                         __________                       Дрозд О.М.

 

                                                        __________                       Новак А.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до ліквідаційного балансу

Затвердженого рішенням сесії

Острозької районної ради

________________ № ___

 

Знос інших необоротних матеріальних активів комунального закладу «Бадівська загальноосвітня школа І ступеня» Острозької районної ради Рівненської області

станом на 28.08.2018 року

 

№ п/п

Найменування

Рахунок

Кількість

Сума

1

Сарай

1412

         1.000

        115,00

 

 Всього по рахунку 1412

 

 

 115,00

 

 

 

Голова комісії                  __________                    Сопіга І.С.

 

               Члени комісії                   __________                     Слободянюк Т.Т.

 

                                                         __________                     Зеленюк М.Л.

 

                                                         __________                      Дрозд О.М.

 

                                          __________                      Новак А.Л.

 

 

 

 

 


 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

                                                  13.09.2016 № 818

______________________________

    (найменування юридичної особи)   

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ліквідаційної комісії І.С.Сопіга_____

(посада, ініціали та прізвище)

_______________________________________

(підпис)

«_____» _____________________ 2018 р.

Акт приймання-передачі основних засобів

__________с. Бадівка_____________________

(місце складання)

 

 

Номер документа

Дата складання

 

1

28.08.2018 р.

Найменування юридичної (фізичної) особи, що передає основні засоби

Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби

Інвентарний (номенклатурний) номер

Кількість

 

Первісна (переоцінена)

вартість

Сума

Знос

Рік випуску

(побудови)

Номер паспорта

за одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відділ освіти Острозької районної державної адміністрації

Вельбівненська сільська рада

 

0,2

255,00

255,00

-

-

-

-

Всього

 

 

255,00

 

 

 

 

 

На підставі наказу, розпорядження рішення Острозької районної ради _______________________________ від «26» червня 2018 р. № 341

проведено огляд ____Земля (0,2)_______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                           (назва об’єкта(ів))

Місцезнаходження  об’єкта(ів) у момент передачі (прийняття) __Рівненська обл., Острозький р-н, с. Бадівка_______________________________

Коротка характеристика об’єкта(ів) __-___________________________________________________________________________________________________________________________

Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає ___-__________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                            (вказати, що саме не відповідає)

Висновок комісії _у звязку з ліквідацією Бадівської загальноосвітньої школи передати основний засіб у Вельбівненську сільську раду_____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перелік документації, що додається ______-________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зворотний бік

Голова комісії                 __________________               І.С.Сопіга

 

Члени комісії:                __________________                Т.Т.Слободянюк

 

                                        __________________                 М.Л.Зеленюк

 

                                        __________________               О.М.Дрозд

                                                                    

                                        __________________               А.Л.Новак

Об’єкт основних засобів: 

здав         начальник відділу свтіи      ____________        _________О.А.Харчук__________________

                                          (посада)                                       (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

прийняв  голова сільської ради___      ____________        ______________________________________

                                          (посада)                                       (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

Назва облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

Меморіальний ордер №9

1411

10111

255

 

 

 

 

 

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку   _____________        ___________О.М.Бабич____________________

                                                                                                                                                                                  (підпис)                            (посада, ініціали та прізвище)

 

«28» серпня 2018 р.            

 

Головний бухгалтер                           ____________        _____Т.В.Бойко__________

                                                                                        (підпис)                         (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

                                                   13.09.2016 № 818

______________________________

    (найменування юридичної особи)   

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ліквідаційної комісії І.С.Сопіга_____

(посада, ініціали та прізвище)

_______________________________________

(підпис)

«_____» _____________________ 2018 р.

Акт приймання-передачі основних засобів

__________с. Бадівка_____________________

(місце складання)

 

 

Номер документа

Дата складання

 

2

28.08.2018 р.

Найменування юридичної (фізичної) особи, що передає основні засоби

Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби

Інвентарний (номенклатурний) номер

Кількість

 

Первісна (переоцінена)

вартість

Сума

Знос

Рік випуску

(побудови)

Номер паспорта

за одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відділ освіти Острозької районної державної адміністрації

Комунальна установа «Централізована бухгалтерія комунальних закладів освіти»

10310001

1

10900

10900

10900

10900

-

-

10310002

1

42169

42169

7300

7300

-

-

10420001

1

3400

3400

1652

1652

-

-

10420002

1

1100

1100

528

528

-

-

1137020

1

230

255,00

115

115

-

-

Всього

 

 

57799

 

20495

 

 

 

На підставі наказу, розпорядження рішення Острозької районної ради _______________________________ від «26» червня 2018 р. № 341

проведено огляд ____Будинок школи, Приміщення топкової, Котел «Рівнетерм-32», Насос VILO 4098144LS7, Сарай____________________________________

                                                                                                                                           (назва об’єкта(ів))

Місцезнаходження  об’єкта(ів) у момент передачі (прийняття) __Рівненська обл., Острозький р-н, с. Бадівка_________________________________________________________

                                                                                                                                            

Коротка характеристика об’єкта(ів) __-_______________________________________________________________________________________________________

Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає ______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                            (вказати, що саме не відповідає)

Висновок комісії _у звязку з ліквідацією Бадівської загальноосвітньої школи передати основний засіб у комунальну установу «Централізована бухгалтерія комунальних закладів освіти»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перелік документації, що додається ______-_______________________________________________________________________________________________________________________

Зворотний бік

Голова комісії                 __________________               І.С.Сопіга

 

Члени комісії:                __________________                Т.Т.Слободянюк

 

                                        __________________                 М.Л.Зеленюк

 

                                        __________________               О.М.Дрозд

                                                                    

                                        __________________               А.Л.Новак

Об’єкт основних засобів: 

здав         начальник відділу свтіи      ____________        _________О.А.Харчук__________________

                                          (посада)                                       (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

прийняв  керівник                     ___      ____________        __________Т.В.Бойко___________________

                                          (посада)                                       (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

Назва облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

Меморіальний ордер №9

1411

10111-10141

57569

Меморіальний ордер №9

1412

11131

230

 

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку   _____________        ______________О.М.Бабич______________________

                                                                                                                                                                                  (підпис)                            (посада, ініціали та прізвище)

«28» серпня 2018 р.            

Головний бухгалтер                           ____________        _____Т.В.Бойко__________

                                                                                        (підпис)                         (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільські ради Острозького району

Посилання із сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Зворотній зв'язок

Нажмите на изображение, чтобы его изменить


Источник: http://workwebsite.ru