Острозька районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про районний бюджет Острозького району на 2019 рік

E-mail Печать PDF

                                                                                                                                  ПРОЕКТ

 

ОСТРОЗЬКА РАЙОННА РАДА

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

________                                                                                                       

 

Про районний бюджет

Острозького району

на 2019 рік

 

         Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (п.17 частини 1 статті 43), Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Бюджетним кодексом України, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради,  районна рада

 

в и р і ш и л а :

1. Визначити на 2019 рік:

- доходи районного бюджету у сумі  269689586 гривень, в тому числі доходи  загального фонду районного  бюджету  у сумі 268021196 гривень та доходи спеціального фонду районного  бюджету – 1668390 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 269689586 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету у сумі 267801196 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету в сумі  1888390 гривень, у тому числі бюджет розвитку 220000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

- профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 220000гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 220000гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  200000 гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначеного цим пунктом;

-  резервний фонд районного бюджету у сумі 50000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначеного цим пунктом.

 

Надати право Острозькій районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 „Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету ” (із внесеними змінами) з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти  згідно з додатками  1 та 4 до цього рішення.

Делегувати Острозькій районній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету районному бюджету (відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України) та з місцевих бюджетів районному бюджету у період між сесіями Острозької районної ради за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет Острозького району на 2019 рік.

 

         4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку районного бюджету згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

         5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

1)                         до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України ;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

 

         6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15  Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України.

 

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ ;

- нарахування на заробітну плату ;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів ;

- забезпечення продуктами харчування ;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

-  поточні трансферти населенню ;

- поточні  трансферти місцевим бюджетам;

- оплату енергосервісу.

 

         8. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Острозькій  районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

          

         10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету         забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних призначень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про районний бюджет відповідно до законодавства, а саме:

   здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

  оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобовязань, довгострокових зобовязань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

         11. Розпорядникам коштів районного бюджету  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

         

         12. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

      

13. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків  розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами, здійснюються районною державною адміністрацією за погодженням із комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

У разі внесення змін до структури райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 11 грудня 2017 року № 290-к „Про впорядкування структури Острозької районної державної адміністрації ” із змінами фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.

У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету, фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.

Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

       

14. Рішення набирає чинності з 1 січня  2019 року.

 

15. Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

        

16. Апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків   (Веляник В.В.).

 

 

 

Голова

Острозької районної  ради                                                     В. Стрілецька

 

 

Проект підготовлений

Фінансовим управлінням Острозької РДА

 

 

Начальник фінансового управління

Острозької райдержадміністрації                                                                В.І.Лось

Додатки Про районний бюджет на 2019 рік 

 

Сільські ради Острозького району

Посилання із сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Зворотній зв'язок

Нажмите на изображение, чтобы его изменить


Источник: http://workwebsite.ru