Острозька районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про виїзний прийом громадян

E-mail Печать PDF

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок організації і проведення особистого та виїзного прийому громадян керівництвом районної ради 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Цей Порядок розроблено у відповідності до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення громадян» та визначає основні вимоги до організації і проведення особистого прийому громадян у Острозькій районній раді та прийому громадян за місцем проживання посадовими особами районної ради.

Питання організації прийому громадян у районній раді та за місцем проживання, облік, реєстрація звернень громадян, контроль за виконанням доручень керівництва районної ради покладається на загальний відділ районної ради. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН У РАЙОННІЙ РАДІ

2.1. Особистий прийом громадян головою районної ради та заступником голови районної ради проводиться в робочих кабінетах в установлені графіком дні та години.

2.2. Вхід громадян до приймальні вільний і не потребує пред'явлення документів, що посвідчують особу.

2.3. Інформація про порядок особистого прийому громадян у районній раді і графік прийому публікуються у районній газеті «Життя і Слово» та розміщуються на інформаційних стендах у приміщенні районної та сільських рад.

2.4. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

2.5. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться особисто головою районної ради першочергово у дні прийому, згідно з графіком.

2.6. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до голови районної ради секретар керівника проводить співбесіду, за результатами якої з'ясовує прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина, зміст питання, прізвище посадових осіб, до яких він звертався. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИЇЗНИХ ОСОБИСТИХ ПРИЙОМІВ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОЖИВАННЯ   

3.1. Прийом громадян за місцем їх проживання (далі – виїзний прийом) проводиться головою районної ради та заступником голови районної ради відповідно до затвердженого графіка, який складається на квартал.Дата проведення виїзного прийому визначається головою районної ради та заступником голови районної ради.

3.2. Графіки виїзних прийомів направляються сільським радам району та оприлюднюються в районній газеті «Життя і Слово».

3.3. Список запрошених для участі у виїзному прийомі голови районної ради та заступника голови районної ради готується начальником загального відділу.

3.4. Запис на виїзному прийомі громадян здійснюється у день прийому начальником загального відділу або провідним спеціалістом з правових питань організаційного відділу районної ради.

3.5. Сільські голови разом з начальником загального відділу районної ради та провідним спеціалістом з правових питань організаційного відділу районної ради забезпечують належну організацію виїзного прийому громадян головою районної ради та заступником голови районної ради.

3.6.   Начальник загального відділу районної ради:

3.6.1. надає методичну допомогу сільським радам з питань належної організації виїзного прийому громадян;

3.6.2. інформує голову районної ради та заступника голови районної ради про дотримання графіку проведення виїзних прийомів;

3.6.3. забезпечує облік, реєстрацію звернень громадян, що надійшли на виїзних прийомах, контроль за їх виконанням;

3.6.4. готує статистичні та аналітичні дані за підсумками проведення виїзних прийомів.

3.7. Рішення про контроль або зняття з контролю звернень громадян, які надійшли під час виїзних прийомів приймає голова районної ради. 

4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ 

4.1. Після розмови і ознайомлення з документами заявника, посадова особа, яка вела особистий прийом, може приймати по зверненнях наступні рішення:

4.1.1. про задоволення питання, порушеного під час прийому. При цьому надається доручення у письмовій чи усній формі відповідній посадовій особі про здійснення в зазначені терміни конкретних дій;

4.1.2. про передачу питання, порушеного під час прийому для розгляду у відповідні органи (адміністрація, управління, відділи і служби та сільські ради, окремі підприємства, організації та установи незалежно від форм власності). Якщо вирішення питання, порушеного у зверненні, не належить до повноважень районної ради, воно пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину. Якщо питання належить до повноважень районної ради – начальник загального відділу районної ради або провідний спеціаліст з правових питань організаційного відділу районної ради, який присутній під час особистого прийому, пише резолюцію у журналі усного прийому із вказівкою прізвища керівника, завдання, яке необхідно виконати та термін виконання. Про результати розгляду обов'язково надається письмова відповідь заявнику за підписом посадової особи, яка веде особистий прийом;

4.1.3.  про відмову у вирішенні питання. При цьому заявнику повідомляються мотивовані причини відмови з посиланням на правові акти, надається обов'язкова письмова відповідь за підписом посадової особи, яка проводила особистий прийом, з роз'ясненням порядку оскарження рішення;

4.1.4. надати роз'яснення по суті питання заявника згідно з чинним законодавством. У цьому випадку робиться відмітка у журналі особистого прийому. У випадку, коли заявник не вимагає письмової відповіді, остання не дається, про що також робиться відмітка у журналі.

4.2. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому чи виїзному прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянину може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.Подана громадянином на особистому чи виїзному прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому для письмових звернень.Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

4.3. Після закінчення особистого або виїзного прийому, присутня відповідальна особа не пізніше наступного дня повертає журнал з резолюціями до загального відділу районної ради для узагальнення та опрацювання звернень.

4.4. Облік звернень на особистому і виїзному прийомах ведеться загальним відділом районної  ради відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої розпорядженням №120 від 01.12.2006 року «Про Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в районній раді».

4.5. Контроль за дотриманням графіків особистого прийому та виїзних прийомів головою районної ради та заступником голови районної ради здійснює начальник загального відділу районної ради, аналізує і узагальнює звернення громадян на особистому і виїзному прийомах.

Обновлено 05.02.2016 07:23  

Сільські ради Острозького району

Посилання із сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Зворотній зв'язок

Нажмите на изображение, чтобы его изменить


Источник: http://workwebsite.ru