Острозька районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

E-mail Печать PDF

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад в районній раді

 

Цей Порядок розроблений у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (зі змінами) «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на заміщення вакантних посад державних службовців», загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України від 08.07.2011 р. № 164 з урахуванням особливостей проходження служби в органах місцевого самоврядування, визначених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Цей Порядок визначає організаційно-правові засади проведення іспиту на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті районної ради.

 

1.Загальні положення

1.1. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті районної ради.

1.2. Голова конкурсної комісії визначає дату, місце і час проведення іспиту, про що секретар комісії повідомляє кандидатів.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією.

1.4. Іспит складають кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється секретарем комісії з відповідним обґрунтуванням.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні ), «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

1.6. Перелік питань затверджується головою районної ради. Він може бути опублікований в районній газеті «Життя і Слово» та (або) на офіційному веб-сайті районної ради, надаватися для ознайомлення усім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.7. Екзаменаційні білети формуються за формою, затвердженою додатком № 2 до Загального порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців та затверджується головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання законодавчих актів, передбачених в п. 1.5 цього Порядку та 2 питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Кількість білетів має бути не менше 15.

З урахуванням специфіки функціональних повноважень можливе розроблення кількох варіантів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.8. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

1. – організаційна підготовка до іспиту;

2. – складання іспиту;

3. – оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

 

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидатури зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

3. Складання іспиту

3.1. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.2. Іспит складається державною мовою.

3.3. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом районної ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, імя та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.4. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

4.2. Пять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання законодавчих актів, передбачених пунктом 1.5 цього Порядку, та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

 Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання законодавчих актів, передбачених пунктом 1.5 цього Порядку і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється тим кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.3. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.4. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.5. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі.

4.6. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.7. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.8. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.9. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 


 

Обновлено 25.04.2016 12:54  

Сільські ради Острозького району

Посилання із сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Зворотній зв'язок

Нажмите на изображение, чтобы его изменить


Источник: http://workwebsite.ru