Острозька районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» у виконавчому апараті Острозької районної ради

E-mail Печать PDF

 

ОСТРОЗЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

01.07. 2016 року                                                                                       № 22-К

 

 

Про проведення перевірки відповідно

до Закону України «Про очищення влади»

у виконавчому апараті Острозької районної ради

 

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою ст. 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (зі змінами), плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р, керуючись ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.       Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Острозької районної ради (крім виборних посад) відповідно до графіка початку проведення перевірок згідно з додатком.

2.       Взяти до відома, що стосовно окремих посадових осіб виконавчого апарату районної ради проведено (Дечковська Г.Р.) або розпочато проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (Лозюк Ю.В. з 14.03.2016).

3.       Визначити керуючого справами Медведь Валентину Василівну відповідальною особою за проведення перевірки.

4.       Посадовим особам виконавчого апарату, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі подати керуючому справами районної ради:

1)  у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України «Про очищення влади»:

-       власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563 (зі змінами);

-       копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, імя та по-батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

-       копії документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

2)  у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України «Про очищення влади»:

-       власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України «Про очищення влади», та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563 (зі змінами).

5.       Взяти до уваги, що усіма посадовими особами виконавчого апарату районної ради, крім Святецького Б.П., який призваний на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

6.       Попередити посадових осіб виконавчого апарату, стосовно яких проводиться перевірка, що неподання ними заяви, визначеної в п. 4 розпорядження, або повідомлення у заяві про застосування до них заборони, визначеної частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної посади.

7.       Загальному відділу районної ради:

7.1.          забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради:

-         даного розпорядження в день його прийняття;

-       інформації про початок проходження перевірки, копій заяв та декларацій (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) – в триденний термін після надходження заяви від особи, яка проходить перевірку;  

7.2.          ознайомити під підпис з даним розпорядженням посадових осіб, зазначених в додатку до розпорядження, в тому числі тих, які відсутні на роботі (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебувають у відрядженні, щорічних основних відпустках та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, тощо) в день прийняття розпорядження.

8.       Відповідальній особі:

8.1.          протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, або на підставі наданих особою документів, а також інформації з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей, перевірити достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою ст. 1 Закону України «Про очищення влади» на основі критеріїв, визначених пунктами 1 – 8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону;

8.2.          підготувати та спільно з загальним відділом направити відповідні запити із засвідченими копіями документів до органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 і 4 ст. 1 Закону України «Про очищення влади» за встановленою формою згідно додатку 3 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563 (надалі Порядку);

8.3.          в день надіслання запитів органам перевірки надіслати до Міністерства юстиції України повідомлення про початок проходження перевірки посадовими особами за формою згідно додатку 4 до Порядку.

8.4.          після отримання від органів перевірки висновків про результати перевірки в трьохденний строк (з дня надходження останнього висновку) підготувати та подати голові районної ради довідку про результати перевірки за формою згідно додатку 5 Порядку.

9.       Загальному відділу забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті районної ради зазначене в п. 8.3 повідомлення та інформації про результати перевірки стосовно посадових осіб на увесь період їх перебування на займаних посадах у виконавчому апараті районної ради.

10.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                 В.В. Стрілецька

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови районної ради

від ____ __________2016 року №___

 

 

Г Р А Ф І К

проведення перевірки, передбаченої

Законом України «Про очищення влади» щодо посадових осіб

виконавчого апарату Острозької районної ради

 

п/п

Прізвище, імя, по-батькові

Назви посад, щодо яких проводиться перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»

Дата початку перевірки

1.

Медведь Валентина Василівна

керуючий справами районної ради

02.07.2016

2.

Разорьонова Інна Володимирівна

начальник загального відділу

02.07.2016

3.

Богдан Алла Володимирівна

начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності, головний бухгалтер

 

02.07.2016

4.

Святецький Богдан Петрович

головний спеціаліст з питань доступу до публічної інформації та захисту персональних даних загального відділу

після демобілізації із лав Збройних сил України

5.

Ніколаєва Катерина Андріївна

головний спеціаліст з питань доступу до публічної інформації та захисту персональних даних загального відділу

 

02.07.2016

 

 

 

Керуючий справами районної ради:                                     В.В. Медведь

 

Сільські ради Острозького району

Посилання із сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Зворотній зв'язок

Нажмите на изображение, чтобы его изменить


Источник: http://workwebsite.ru