Острозька районна рада

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Протокол 11 сесії 28 лютого

E-mail Печать PDF

ПРОТОКОЛ

одинадцятої сесії

Острозької районної ради сьомого скликання

 

м. Острог                                                                              28 лютого 2017 року

 

Сесія розпочалась:      о 10 год. 15 хв.

Сесія закінчилась:        об 11 год. 20 хв.

 

Всього обрано: 34 депутати

Присутні на сесії: 29 депутатів

(Список присутніх на сесії депутатів додається, додаток 1)

 

На сесію районної ради запрошені: голова райдержадміністрації, заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату РДА, начальник Острозького ВП ГУ Національної поліції у Рівненській області, керівник Здолбунівської місцевої прокуратури, уповноважений Здолбунівського міжрайонного відділення СБУ, начальник ГУ ДСНС України у Рівненській області, сільські голови, керівники підприємств, установ та організацій Острозького району, представники ЗМІ, депутати обласної ради.

(Список присутніх на сесії запрошених додається, додаток 2)

 

Головуючий: Стрілецька В.В., голова районної ради.

 

ВИСТУПИЛА: Стрілецька В.В., головуючий, довела до відома депутатів районної ради, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань» рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Звернула увагу депутатів районної ради на те, що у їхніх папках знаходяться листки поіменного голосування для кожного особисто. Попросила відмічати по кожному питанню результати голосування,  а саме  проставляти свій голос в графах за основу, в цілому, а у випадку голосування за пропозиції – то і там. Навпроти кожного питання має стояти підпис. Повідомила, що в питанні Різне, до депутатів підійдуть працівники апарату та зберуть результати голосування.

Окрім того, головуючий, звернула  увагу депутатів на визначений в Регламенті Острозької районної ради порядок надання слова для виступу. Час, який надається для доповіді, не може перевищувати 30 хвилин, для співдоповіді – 15 хвилин, для заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 5 хвилин; для повторних виступів в обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у різному – до 3 хвилин; для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій – до 3 хвилин.

Заява про надання слова для виступу на засіданні подається усно або в письмовій формі головуючому після затвердження порядку денного сесії.

На засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова. Головуючий за погодженням з депутатами може визначити іншу черговість виступаючих. Запропонувала для тих хто бажає виступити в питанні Різне, повідомити про це секретаріат усно чи письмово зазначивши суть питання.

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного одинадцятої сесії Острозької районної ради сьомого скликання.

ДОПОВІДАЛА: Стрілецька В.В., голова районної ради, ознайомила присутніх із запропонованим порядком денним.

 

Стрілецька В.В., головуючий, запропонувала проект рішення проголосувати за основу.

 

Голосували: за – 29 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

 

ВИСТУПИВ: Веляник В.В., депутат районної ради, запропонував другим питанням розглянути питання порядку денного №18 «Про погодження надання надр у користування товариству з обмеженою відповідальністю «Острозький піщаний кар’єр» з метою видобування піску Вельбівненського-3 родовища, що знаходиться в Острозькому районі Рівненської області».

 

Стрілецька В.В., головуючий, поставила на голосування пропозицію депутата районної ради Веляника В.В.

 

Голосували: за – 29 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Пропозиція підтримана

 

Стрілецька В.В., головуючий, поставила на голосування прийняти рішення в цілому.

 

Голосували: за – 29 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

Результати поіменного голосування додаються.

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №164 «Про затвердження порядку денного одинадцятої сесії Острозької районної ради сьомого скликання» (додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про погодження надання надр у користування товариству з обмеженою відповідальністю «Острозький піщаний кар’єр» з метою видобування піску Вельбівненського-3 родовища, що знаходиться в Острозькому районі Рівненської області.

ДОПОВІДАЛА: Медведь В.В., керуючий справами районної ради, проінформувала, що питання розглядалось на спільному засіданні всіх постійних комісій районної ради 23 лютого поточного року. Відповідно до Конституції України засади використання природних ресурсів визначаються виключно законами України. Згідно Кодексу України «Про надра» надра є виключна власність народу і надаються тільки в користування на відміну від землі. Народ України здійснює право власності на надра через Верховну Раду України та місцеві ради. Згідно ст. 10 Кодексу України «Про надра» до повноважень районної ради в сфері надрокористування належить погодження надання надр в користування з метою геологічного вивчення розробки корисних копалин місцевого значення. Пісок це корисна копалина місцевого значення, це означає, що питання належить до повноважень районної ради. Сам порядок надання спецдозволів і погодження визначається Кабінетом Міністрів України. На даний час діє постанова №615, в яку минулого року були внесені суттєві зміни стосовно самого порядку надання погодження. Раніше, щоб отримати погодження, заявник звертався безпосередньо в сільську, районну раду, в Мінприроди і в Державну службу геології і надр. Зараз відповідно до цієї Постанови (згідно 9 пункту Порядку) дії щодо погодження спецдозволу відбуваються без залучення особи, яка звернулась за таким погодженням. Тобто заявник звертається із заявою і пакетом документів, передбачених цією Постановою, безпосередньо в Державну службу геології і надр. Тоді Державна служба геології і надр надсилає документи разом з копіями заяв заявника на погодження районній раді в даному випадку, Мінприроди і відповідно надсилає запити у правоохоронні органи в фіскальну службу. Перевіряють також участь даної юридичної особи чи не участь у фінансуванні тероризму. Це все повноваження Державної служби геології і надр. Таким чином, 28 грудня 2016 року в районну раду надійшов пакет документів від Державної служби геології і надр щодо погодження надання ділянки надр Вельбівненського-3 родовища з метою його розробки для ТЗОВ «Острозький піщаний кар’єр». Згідно Порядку погодження районна рада зобов’язана на першій черговій сесії, яка наступає з моменту отримання документів, але не пізніше 90 днів, прийняти рішення, позитивне рішення чи негативне, і направити його в Державну службу геології і надр. У разі, якщо протягом 90 днів, а вони минають 28 березня 2017 року, таке рішення не буде прийняте і направлене в Державну службу геології і надр, буде рахуватись, що рада надала таке погодження принципом мовчазної згоди. Тому дане питання включено в порядок денний сьогоднішньої сесії, питання оприлюднено в січні на офіційному веб-сайті районної ради за 20 робочих днів до прийняття рішення. Пакет документів відповідає усім вимогам чинного законодавства, документи подані в повному обсязі. Підстав для того, щоб не виносити дане питання із запропонованим проектом рішення на сесію районної ради не було. Острозький піщаний кар’єр звертався в Вельбівненську сільську раду і в Острозьку районну раду на початку 2014 року за наданням погодження на отримання спецдозволу щодо геологічного вивчення цієї ділянки надр. Таке погодження надала і Вельбівненська сільська рада своїм рішенням та районна рада, Міністерство екології і у вересні минулого року товариство отримало спеціальний дозвіл на користування надр з метою їх геологічного вивчення. Цей спецдозвіл разом із умовами використання родовища розміщений на офіційному веб-сайті Державної служби геології і надр та є у вільному доступі. Хто бажає може з ним ознайомитись. Термін дії дозволу 3 роки. Геологічне вивчення було проведено, згідно даних Державної комісії по запасах, за кошти заявника. У випадку, якщо геологічне вивчення проведене за рахунок коштів заявника, то такий заявник має право претендувати на отримання спецдозволу на видобування без проведення аукціону. Тому районна рада надає погодження і в тих випадках, коли надра надаються без проведення аукціону. Вже коли був оприлюднений проект рішення, 03 лютого 2017 року до районної ради надійшло без підпису звернення від жителів Вельбівненської громади з приводу надання невідомим особам у приватну власність 50 га землі, на якій в подальшому підприємство ТОВ «Геологія полісся» планує відкрити піщаний кар’єр. На цій ділянці, пишуть, що відведено пасовище для випасу 150 голів худоби і за 2 км розміщене водосховище ХАЕС. Люди просять допомогти повернути пасовище у власність пайовиків КСП «Горинь» та надати допомогу у вирішенні даного питання. Саме тоді питання набуло резонансу. Про те, що дана земельна ділянка була надана у власність чи те, що зявився інший претендент на розробку родовища, районній раді не було відомо. Згідно даних управління Держземагенства в Острозькому районі, коли надавалося погодження на спецдозвіл на геологічне вивчення, ця частина земельної ділянки з певним кадастровим номером, яка є землями сільськогосподарського призначення державної власності і є частиною земельної ділянки с/г угіддя, сіножаття. Тобто це землі сільськогосподарського призначення. Наголосила на тому, що згідно ст. 18 Кодексу України «Про надра», ст. ст. 66, 90 Земельного кодексу надання земельних ділянок та потреб, пов’язаних із користуванням надрами, надаються користувачам надр після одержання ними спеціального дозволу на користування надрами. Тобто спочатку отримується спецдозвіл, а потім надається земля. Такі прецеденти виникають в такому плані, коли не розуміють, що земля і надра це по суті, взаємопов’язані речі, але не є ідентичними. Земля це верхній родючий шар, на якій розташовані ліси, насадження, водні об’єкти тощо. Надра знаходяться на глибині доступу їх розвідки і видобування під земельними ділянками. Є багато нюансів. Стаття 18 Кодексу «Про надра», яка прийнята ще в 1994 році, з того часу практично не змінювалась. Тоді землі були переважно в державній власності, комунальній. На даний час ці питання вирішуються складно тому що більшість земель знаходиться в приватній власності. На сьогодні ніхто не відміняв норму Земельного кодексу ст. 33: земельні ділянки призначені для ведення особистого селянського господарства можуть передаватися громадянам у користування тільки без зміни цільового призначення. Діє ще норма перехідних положень Земельного кодексу, де до січня 2018 року ця умова теж діє, цільове призначення може змінюватись в разі викупу для суспільних потреб. Наголосила, що навіть отримавши спецдозвіл, вирішити питання землі буде надзвичайно складно. Разом з тим видобування корисних копалин відноситься до добувної промисловості, тобто це мають бути землі промисловості, зміна їх цільового призначення. Коли ми отримали звернення, то зайшли на сайт агентства, на якому дійсно є від 01 та 02 листопада минулого року накази, якими 24 громадянам надано дозвіл на розробку проекту землеустрою на 48 га в тому числі 30 га, які ідуть під розробку Вельбівненського-3 родовища піску. До повноважень районної ради не належить надання погоджень, згідно земельного кодексу районна рада розпоряджається лише землями спільної власності територіальних громад району. На жаль, у нас таких земель майже немає. Офіційно зареєстрована одна ділянка під Оженинською музичною школою. Землі належать, або на праві приватної власності, або в межах населених пунктів на праві комунальної власності, або на праві державної власності. Щодо правомірності надання цих земельних ділянок, ми не маємо повноважень їх перевіряти. В проекті рішення ми зазначали земельну ділянку, яка дуже близько наближена до природоохоронної зони, тому ми просили, в разі надання спецдозволу по цій ділянці, передбачити особливі умови, які б не справляли негативного впливу. Згідно Водного кодексу річка Горинь це середня річка, відповідно до Земельного кодексу прибережна захисна смуга середніх річок встановлюється в межах 50 метрів, а якщо є наклін берегів більше 3%, то смуга подвоюється. Земельні ділянки роздані до самої прибережної захисної зони. В прибережній захисній зоні обмежується господарська діяльність, зокрема, забороняється розорювання ґрунтів, але ці землі можуть надаватися для сінокосіння та випасу худоби. Стосовно того, яким чином може вирішитися питання у разі надання, або не надання згоди. Якщо один заявник має право отримувати погодження без проведення аукціону, то в разі того, коли таких заявників декілька, Державна служба геології і надр виставляє ділянку на аукціон і це проходить без погодження районною радою. Питання щодо оформлення землі під видобування корисних копалин майже не вирішується. Це або оренда із кожним власником землі, або вилучення для суспільних потреб, яке проводиться органами виконавчої влади, на що потрібно мати відповідні підстави. Наголосила на тому, що рішення має бути прийняте, або погодити, або відмовити, яке потрібно направити в Державну службу геології і надр до 28 березня 2017 року.

  

Шевчук О.Б., депутат районної ради, запитала чи мали право люди випасати худобу на тих землях?

 

Медведь В.В., керуючий справами районної ради, відповіла, що люди мають право випасати худобу, адже землі державної власності надаються для сінокосіння, випасів, якщо є така потреба. Це право користування доцільно було б оформити тоді.

 

Веляник В.В., депутат районної ради, запитав, хто їх вивів із земель запасу і на якій підставі?

 

Медведь В.В., керуючий справами районної ради, відповіла, що це питання не належить до компетенції районної ради.

 

Гаврилюк О.С., депутат районної ради, який сказав, що громаду цікавить думка, в який спосіб землі можна вилучити для суспільних потреб.

 

Медведь В.В., керуючий справами районної ради, відповіла, що землі для суспільних потреб вилучаються з метою розробки корисних копалин. Таке рішення приймається райдержадміністрацією. Спочатку потрібно провести переговори з власниками землі про згоду. Оплачувати ці землі повинен користувач надрами, бо в районному бюджеті коштів на такі цілі немає. Тоді заключається договір про наміри, а тоді іде процес вилучення. Наголосила, що це дуже непростий процес. Така сама ситуація склалася по Заруднянському родовищу глини, процес почався, але зупинився через розпайовані землі, питання по даний час так і не вирішено.

 

Гаврилюк О.С., депутат районної ради, запитав, як можна долучити землі назад до земель запасу?

 

Медведь В.В., керуючий справами районної ради, відповіла, що це питання не належить до компетенції районної ради. Наголосила, якщо сільська рада надала погодження, то в першу чергу потрібно питати в сільській раді для чого це було робити, якщо це були людські пасовища. А далі питання вирішується в судовому порядку. Якщо вірити тому, що прозвучало по телебаченню, то документи вилучені для перевірки правомірності надання, але ми до цього не маємо жодного відношення.

 

Стрілецька В.В., головуючий, запропонувала проект рішення проголосувати за основу.

 

Голосували: за – 29 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

 

ВИСТУПИВ: Поварський М.Л., житель с. Вельбівно, сказав, що ситуація не тільки в землі, а набагато глибше. За всі часи, які були, Вельбівненська громада завжди мала випаси. Тому що в порівнянні з селами Мощаниця, Почапки село Вельбівно було бідне. Ця ситуація у 70-ті роки почала вирівнюватись і село піднялось. Коли розпайовувала громада землі вирішили частину земель передати сільській раді під громадські випаси тому що не всі селяни мали паї. Приблизно 30 сімей не мають паїв. На даний час виходить, що це маленькі робочі місця. І кожна людина, яка прив’язана до цього підсобного господарства, може конкурувати з такими селами, як Мощаниця, тільки молочною продукцією тому, що жителі с. Вельбівно зерно, буряк, картоплю купують. У Вельбівному на пай вийшло дуже мало землі і низької категорії. Те що земля передавалася сільській раді документ є, а як перейшла в державну власність невідомо. Треба задумуватись і над екологічною ситуацією, адже якщо зробити на цих землях кар’єр то він вилучить 20% води і це знизить рівень води в річці Горинь. Навіть, якщо прийде добросовісний розробник і виділить 2 млн. грн., що район зможе за ці гроші? Нічого. Таким чином ми самі собі робимо шкоду.  

 

Стрілецька В.В., головуючий, запитала чи будуть зміни чи доповнення до проекту рішення?

 

ВИСТУПИВ: Веляник В.В, депутат районної ради, голова фракції в районній раді РО Партії «Конкретні справи», сказав, що, враховуючи суспільний резонанс, ситуацію, яка склалась, та непрозорість цих всіх речей, фракція РО Партії «Конкретні справи» та я особисто пропонуємо проект рішення викласти в наступній редакції:

 

1.       Відмовити у наданні надр у користування та видачу спеціального дозволу на користування надрами товариству з обмеженою відповідальністю «Острозький піщаний кар’єр» з метою видобування піску Вельбівненського-3 родовища, що знаходиться в Острозькому районі Рівненської області.

2.       Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної  ради з економічних питань та комунальної власності (Шевчук О.Б.) та з питань земельних відносин, екології та використання природних ресурсів (Савчук В.Л.). 

 

Стрілецька В.В., головуючий, повідомила, що надійшла пропозиція від Веляника В.В., депутата районної ради, голови фракції в районній раді РО Партії «Конкретні справи» та поставила на голосування.

 

Голосували: за – 29 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

 

Стрілецька В.В., головуючий, поставила на голосування прийняти рішення в цілому.

 

Голосували: за – 29 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

Результати поіменного голосування додаються.

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №165 «Про погодження надання надр у користування товариству з обмеженою відповідальністю «Острозький піщаний кар’єр» з метою видобування піску Вельбівненського-3 родовища, що знаходиться в Острозькому районі Рівненської області» (додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Про інформацію про стан законності та правопорядку на території Острозького району та міста Острога у 2016 році.

ДОПОВІДАВ: Нижник Г.П., керівник Здолбунівської місцевої прокуратури (інформація додається).

 

ВИСТУПИВ: Веляник В.В., депутат районної ради, запитав чи були порушені інтереси громади в попередньому питанні, яке розглядалось?

 

Нижник Г.П., керівник Здолбунівської місцевої прокуратури, відповів, що дане питання прокуратура перевірить.

 

Стрілецька В.В., головуючий, запропонувала проект рішення проголосувати за основу та в цілому.

 

Голосували: за – 29 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

Результати поіменного голосування додаються.

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №166 «Про інформацію про стан законності та правопорядку на території Острозького району та міста Острога у 2016 році» (додається).

 

ВИСТУПИВ: Дмитрук О.А., депутат районної ради, запропонував голосувати підняттям рук, а у спірних питаннях проводити голосування поіменно.

 

Стрілецька В.В., головуючий, поставила на голосування пропозицію Дмитрука О.А., депутата районної ради.

 

Голосували: за – 29 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Пропозиція підтримана

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.

ДОПОВІДАЛА: Лось В.І., начальник фінансового управління Острозької РДА (доповідь додається).

 

Стрілецька В.В., головуючий, запитала чи є запитання до доповідача? Оскільки запитань не було запропонувала проект рішення проголосувати за основу та в цілому.

 

Голосували: за – 29 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

Результати поіменного голосування додаються.

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №167 «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік» (додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік.

ДОПОВІДАЛА: Лось В.І., начальник фінансового управління Острозької РДА (звіт додається).

 

Вийшов депутат районної ради Качан О.А..

 

В залі 28 депутатів.

 

Стрілецька В.В., головуючий, запитала чи є запитання до доповідача? Оскільки запитань не було запропонувала проект рішення проголосувати за основу та в цілому.

 

Голосували: за – 28 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

Результати поіменного голосування додаються.

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №168 «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2016 рік» (додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Стрілецька В.В., головуючий, довела до відома депутатів, що надійшла  пропозиція від Савчука В.Л. депутата районної ради, проголосувати питання з 6 по 14 включно пакетом без обговорення, оскільки вони були розглянуті на засіданні постійних комісій і зауважень чи пропозицій не надходило.

 

6. Про районну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки.

Доповідає: Козак Л.Г., керівник апарату-завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації.

 

7. Про районну програму запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій у разі їх виникнення на 2017 рік.

Доповідає: Іванова Л.Є., заступник голови Острозької РДА.

 

8. Про районну програму соціальної та матеріальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 роки.

Доповідає: Іванова Л.Є., заступник голови Острозької РДА.

 

9. Про району Програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Острозькому районі на 2017-2021 роки.

Доповідає: Іванова Л.Є., заступник голови Острозької РДА.

 

10. Про Програму розвитку релігійних відносин в Острозькому районі на 2017-2020 роки.

Доповідає: Іванова Л.Є., заступник голови Острозької РДА.

 

11. Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в Острозькому районі на 2017 рік.

Доповідає: Іванова Л.Є., заступник голови Острозької РДА.

 

12. Про внесення змін до районної Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки.

Доповідає: Іванова Л.Є., заступник голови Острозької РДА.

 

13. Про внесення змін і доповнень до районної програми реалізації Острозькою районною державною адміністрацією повноважень, делегованих їй Острозькою районною радою на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 27.10.2016 року №117.

Доповідає: Козак Л.Г., керівник апарату-завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації.

 

14. Про внесення змін і доповнень до районної комплексної  програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 11.08.2016 року № 91.

Доповідає: Венгерчук А.В., начальник Острозького ВП ГУ Національної поліції у Рівненській області (полковник поліції).

 

Стрілецька В.В., головуючий, поставила на голосування пропозицію Савчука В.Л., депутата районної ради, прийняти рішення без обговорення і пакетом по питаннях порядку денного з 6 по 14 включно.

 

Голосували: за – 28 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Пропозиція підтримана

 

Стрілецька В.В., головуючий, запропонувала проголосувати за основу та в цілому проекти рішень по питаннях з 6 по 14 включно затвердженого порядку денного одинадцятої сесії.

 

Голосували: за – 28 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

Результати поіменного голосування додаються.

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №169 «Про районну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2016 – 2020 роки» (додається).

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №170 «Про районну програму запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій у разі їх виникнення на 2017 рік» (додається).

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №171 «Про районну програму соціальної та матеріальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 роки» (додається).

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №172 «Про району Програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Острозькому районі на 2017-2021 роки» (додається).

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №173 «Про Програму розвитку релігійних відносин в Острозькому районі на 2017-2020 роки» (додається).

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №174 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в Острозькому районі на 2017 рік» (додається).

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №175 «Про внесення змін до районної Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки» (додається).

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №176 «Про внесення змін і доповнень до районної програми реалізації Острозькою районною державною адміністрацією повноважень, делегованих їй Острозькою районною радою на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 27.10.2016 року №117» (додається).

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №177 «Про внесення змін і доповнень до районної комплексної  програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 11.08.2016 року № 91» (додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.

ДОПОВІДАЛА: Лось В.І., начальник фінансового управління Острозької РДА (доповідь додається).

 

Стрілецька В.В., головуючий, запитала чи є запитання до доповідача? Оскільки запитань не було запропонувала проект рішення проголосувати за основу.

 

Голосували: за – 28 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

 

Стрілецька В.В., головуючий, запитала чи є доповнення та пропозиції до проекту рішення? Оскільки доповнень та пропозицій не було запропонувала проект рішення проголосувати в цілому.

 

Голосували: за – 28 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

Результати поіменного голосування додаються.

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №178 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» (додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 0,8000 га, що відводиться Товариству з обмеженою відповідальністю – Фірмі «АГРО-ТРАК», для ведення сільськогосподарського виробництва на території Тесівської сільської ради Острозького району Рівненської області, за межами населеного пункту.

ДОПОВІДАВ: Савчук В.Л., голова постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, екології та використання природних ресурсів (тези виступу додаються).

 

Стрілецька В.В., головуючий, довела до відома депутатів, що надійшла  пропозиція від депутата районної ради Веляника В.В. проголосувати питання 16 та 17 пакетом без обговорення, оскільки вони були розглянуті на засіданні постійних комісій і зауважень чи пропозицій не надходило.

 

16. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 0,8000 га, що відводиться Товариству з обмеженою відповідальністю – Фірмі «АГРО-ТРАК», для ведення сільськогосподарського виробництва на території Тесівської сільської ради Острозького району Рівненської області, за межами населеного пункту.

Доповідає: Савчук В.Л., голова постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, екології та використання природних ресурсів.

 

17. Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 0,8800 га, що відводиться Товариству з обмеженою відповідальністю – Фірмі «АГРО-ТРАК», для ведення сільськогосподарського виробництва на території Тесівської сільської ради Острозького району Рівненської області, за межами населеного пункту.

Доповідає: Савчук В.Л., голова постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, екології та використання природних ресурсів.

 

Стрілецька В.В., головуючий, запропонувала проголосували за пропозицію депутата районної ради Веляника В.В. прийняти пакетом без обговорення питання порядку денного 16 та 17.

 

Голосували: за – 28 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Пропозиція підтримана

 

Стрілецька В.В., головуючий, запропонувала проголосувати за основу та в цілому проекти рішень по питаннях 16 та 17 затвердженого порядку денного одинадцятої сесії.

 

Голосували: за – 28 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

Результати поіменного голосування додаються.

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №179 «Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 0,8000 га, що відводиться Товариству з обмеженою відповідальністю – Фірмі «АГРО-ТРАК», для ведення сільськогосподарського виробництва на території Тесівської сільської ради Острозького району Рівненської області, за межами населеного пункту» (додається).

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №180 «Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 0,8800 га, що відводиться Товариству з обмеженою відповідальністю – Фірмі «АГРО-ТРАК», для ведення сільськогосподарського виробництва на території Тесівської сільської ради Острозького району Рівненської області, за межами населеного пункту» (додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Про присвоєння комунальному закладу НВК «Новомалинська ЗОШ I –II ступенів дошкільний  навчальний  заклад  (ясла  - садок)»  Острозької  районної  ради Рівненської області імені Томаша Оскара Сосновського.

ДОПОВІДАЛА: Медведь В.В., керуючий справами районної ради.

 

Стрілецька В.В., головуючий, запитала чи є доповнення та пропозиції до проекту рішення? Оскільки доповнень та пропозицій не було запропонувала проект рішення проголосувати за основу і в цілому.

 

Голосували: за – 28 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

Результати поіменного голосування додаються.

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №181 «Про присвоєння комунальному закладу НВК «Новомалинська ЗОШ I –II ступенів дошкільний  навчальний  заклад  (ясла  - садок)»  Острозької  районної  ради Рівненської області імені Томаша Оскара Сосновського» (додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Про погодження укладання контракту з переможцем конкурсу на посаду директора комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Краївська  ЗОШ І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)» Острозької районної ради Рівненської області.

ДОПОВІДАЛА: Медведь В.В., керуючий справами районної ради.

 

Стрілецька В.В., головуючий, запитала чи є запитання по даному питанню? Оскільки запитань не було запропонувала проект рішення проголосувати за основу.

 

Голосували: за – 28 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

 

Стрілецька В.В., головуючий, довела до відома депутатів пропозицію від  постійних комісій районної ради, а саме:

Погодити укладання контракту з переможцем конкурсу на посаду директора комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Краївська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла - садок)» Острозької районної ради Рівненської області Апанчуком Ігорем Петровичем терміном на 5 років.

 

Стрілецька В.В., головуючий, поставила на голосування озвучену пропозицію від постійних комісій районної ради.

 

Голосували: за – 28 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

 

Стрілецька В.В., головуючий, поставила на голосування прийняти рішення в цілому.

 

Голосували: за – 28 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

Результати поіменного голосування додаються.

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №182 «Про погодження укладання контракту з переможцем конкурсу на посаду директора комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Краївська  ЗОШ І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)» Острозької районної ради Рівненської області» (додається).

 

11. СЛУХАЛИ: Стрілецька В.В., головуючий, довела до відома депутатів, що надійшла пропозиція від депутатів районної ради Ярошика О.В., Веляника В.В., Савчука В.Л., проголосувати питання з 20 по 24 включно пакетом без обговорення, оскільки вони були розглянуті на засіданні постійних комісій і зауважень чи пропозицій не надходило.

 

20. Про звіт начальника відділу культури і туризму Острозької райдержадміністрації про хід виконання районних програм культурного розвитку, рішень районної ради в галузі культури.

Доповідає: Кузьмінчук М.К., начальник відділу культури і туризму Острозької райдержадміністрації.

 

21. Про звіт директора комунального закладу «Українківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Острозької районної ради Рівненської області».

Доповідає: Марискевич Н.І., директор КЗ «Українківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Острозької районної ради Рівненської області».

 

22. Про звіт директора комунального закладу «Грем’яцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Острозької районної ради Рівненської області».

Доповідає: Болотнюк Є.О., директор КЗ «Грем’яцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Острозької районної ради Рівненської області».

 

23. Про звіт директора комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Верхівська ЗОШ І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)» Острозької районної ради Рівненської області.

Доповідає: Рончковська І.В., директор КЗ «Навчально-виховний комплекс «Верхівська ЗОШ І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)» Острозької районної ради Рівненської області.

 

24. Про звіт директора комунального закладу «Плосківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Острозької районної ради Рівненської області».

Доповідає: Гурко З.О., директор КЗ «Плосківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Острозької районної ради Рівненської області».

 

Стрілецька В.В., головуючий, поставила на голосування пропозицію депутатів районної ради Ярошика О.В., Веляника В.В., Савчука В.Л., прийняти рішення без обговорення і пакетом по питаннях порядку денного з 20 по 24 включно.

 

Голосували: за – 28 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Пропозиція підтримана

 

Стрілецька В.В., головуючий, запропонувала проголосувати за основу та в цілому проекти рішень по питаннях з 20 по 24 включно затвердженого порядку денного одинадцятої сесії.

 

Голосували: за – 28 депутатів

Проти – 0 депутатів

Утримались – 0 депутатів

Рішення прийнято

Результати поіменного голосування додаються.

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №183 «Про звіт начальника відділу культури і туризму Острозької райдержадміністрації про хід виконання районних програм культурного розвитку, рішень районної ради в галузі культури» (додається).

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №184 «Про звіт директора комунального закладу «Українківська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Острозької районної ради Рівненської області» (додається).

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №185 «Про звіт директора комунального закладу «Грем’яцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Острозької районної ради Рівненської області» (додається).

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №186 «Про звіт директора комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Верхівська ЗОШ І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)» Острозької районної ради Рівненської області» (додається).

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної ради від 28 лютого 2017 року №187 «Про звіт директора комунального закладу «Плосківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Острозької районної ради Рівненської області» (додається).

 

12. СЛУХАЛИ: Різне.

Стрілецька В.В., головуючий, подякувала депутатам за проведену роботу та закрила пленарне засідання.

 

 

 

Головуючий                                                                               В.В. Стрілецька

 

 

 

 

 

Сільські ради Острозького району

Посилання із сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Зворотній зв'язок

Нажмите на изображение, чтобы его изменить


Источник: http://workwebsite.ru