До уваги замовників та розробників технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок за межами

30.11.2017 13:07 Администратор
Печать

        Відповідно до ст. 23 Закону України «Про оцінку земель» до повноважень районної ради належить затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів. Для прийняття рішення районною радою до неї подається клопотання та примірник технічної документації.

      Згідно Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції від 18.06.2015  №1000/5, власником управлінського документа є установа, яка отримала цей документ і внесла його до складу документаційного фонду. Таким чином, нормативно-технічна документація з грошової оцінки земельних ділянок, яка надійшла в районну раду на затвердження, є власністю районної ради і долучається до протоколу колегіального органу після прийняття рішення про її затвердження.

      З огляду на вищенаведене, замовник документації повинен замовляти її в кількості, достатній для направлення в усі органи. Тобто документація має розроблятися розробником не в 3-х, а в 4-х примірниках; оскільки один примірник згідно ст. 20 закону розробником передається в Державний фонд документації із землеустрою, один залишається у його володінні, один передається безпосередньо заявнику та один – районній раді на затвердження.

       Просимо врахувати вищевикладене при зверненні до районної ради.

 

 

 

Голови районної ради                                                          Стрілецька В.В.

Обновлено 30.11.2017 13:10